Ebay Gigabyte AORUS GeForce RTX 3080 XTREME 10G

Oben